Cách dùng like hoặc dislike

Trong tiếng Anh, like - thích (và dislike - không thích) có những mức độ diễn đạt rất phong phú. Ví dụ, khi thích thứ gì đó theo kiểu một niềm đam mê, đàn...

Học tiếng anh những câu cơ bản hàng ngày

Có chuyện gì vậy? ----> What's up? Dạo này ra sao rồi? ----> How's it going? Dạo này đang làm gì? ----> What have you been doing? Không có gì mới cả ----> Nothing much Bạn đang lo...

Phát Âm Trọng Âm trong Tiếng Anh

Thế nào là trọng âm từ? Trọng âm từ là lực phát âm được nhấn vào một âm tiết nhất định trong một từ. Khi ta đọc đến âm tiết này thì lực phát...
- Advertisement -

Recent Posts